Brand Logo

 

รายละเอียดกำหนดการ

 

รอบที่ 1 : การรับนักศึกษาด้วยการพิจาณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF)

รับสมัครที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พร้อมส่ง Portfolio ไม่เกิน 16 ธ.ค. 2561)
เริ่มรับสมัครวันที่ 1 - 15 ธ.ค. 2561

 

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โทร. 02-447-8597 ต่อ 3101

Admission Application 2019

 

ค้นหาใบสมัครหรือแก้ไขใบสมัคร /Find or edited your application form

กรอกใบสมัครใหม่ / New Applicant