CREATIVE MUSIC ACTIVITIES

          บทเพลงส่วนหนึ่งที่นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะของดนตรีสร้างสรรค์ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียน ดังเช่น บทเพลง "ล้างมือ" ซึ่งใช้เป็นกิจกรรมสำคัญก่อนรับประทานอาหาร หรือของว่างในช่วงการดำเนินกิจการค่ายฯ และมุ่งหมายให้นักเรียนการตระหนักรู้ในเรื่องสุขอนามัยพื้นฐาน

 

เพลง ล้างมือ

คำร้อง/ทำนอง : สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

"ก่อนจะกินอะไร อยากให้คิดนิดนึงก่อน
จะหยิบอะไรใส่ปาก ก็อยากให้คิดนิดนึงก่อน
มองดูมือเรานี้ ว่าสกปรกแค่ไหน
ทำความสะอาดยังไง อ๋อ ตรงไปที่ก๊อกน้ำ
เปิดน้ำแล้วทำความสะอาดทันที เฮ้!"

เพลง "หนังสือ" 

คำร้อง/ทำนอง : สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

"เพื่อนเราคนนี้ คอยให้ความรู้
สร้างจินตนาการ สู่โลกใบใหม่
เพื่อนเราคือสมุด และหนังสือที่เราอ่าน  ​

ต้องดูแลเขา อย่าให้ชำรุด
ห้ามฉีกสมุด หรือหนังสือที่เราอ่าน
เราต้องคอยดูแล เพื่อนคนนี้
ให้อยู่กับเราไปนานนาน"

          ที่สุดของความประทับใจในคราวนี้ บทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยนักเรียน และๆ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ อีกทั้งภาษาถิ่นปะกาเกอะญอ ที่แฝงอยู่ในเนื้อหาที่เรียบง่ายมาจากคำพูดของเด็กๆ นักเรียน  พี่ขัดเกลาทำนอง จนกลายมาเป็น 5 บทเพลงที่มีความน่ารัก แต่แน่นอนว่าลึกซึ้งไปด้วยความหมาย ดังนี้ 

เพลง หะ เลอ เคาะ (เดินด้วยเท้า) 

คำร้อง:  พะพูนนัง / นุนูล / ออคะ / ชาลอแอ๊ะ / โซ /
กะปอลา / พาเก๊อะ / ดาชอ / พะคอเดอะ / ดี้ดือแพ
ทำนอง: สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
จากบ้านเรานั้นมาโรงเรียน 
กลางทางเจอ “ต๊กแต” (ตุ๊กแก)

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
จากบ้านเรานั้นมาโรงเรียน 
กลางทางเจอ “ถุย คี ดือ” (สุนัขสองตัว)

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
จากบ้านเรานั้นมาโรงเรียน 
กลางทางเจอ “ชอ ดี๊ ล่อ” (ไก่ออกไข่)

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
จากบ้านเรานั้นมาโรงเรียน 
กลางทางเจอ “งือ งือ” (งู) 

หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 
หะเลอเคาะ หะเลอเคาะ 

เพลง แห่ปะโล๊ะกวย (เล่น)

คำร้อง : ชาดิ๊ถุ / นิคม / บรรจง / สิทธิชัย / อภิเดช / พัสกร /
ชานน / อนุตร / ฤทธิกรณ์ / ชินเดช
ทำนอง : สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

มา...พวกเรา เรามาเล่นเตะตะเก๊าะ  เฮ้
พอเล่นเสร็จหมู่เฮา ก็ชวนไปเดินเล่นในป่า  

จับปลา จับหนู จับปู จับกบ แข่งกันอยู่ที่ในป่า 
(ซ้ำ 4 รอบ) 

มา...พวกเรา เรามาเล่นเตะตะเก๊าะ  เฮ้
พอเล่นเสร็จหมู่เฮา ก็ชวนไปเดินเล่นในป่า ​

มันอาจจะไม่เหมือนใคร (ซ้ำ)
แต่นี่คือการละเล่นของเรา เฮ้

เพลง ปะเกอะยอโพ (ภาษาของเรา) 

คำร้อง : ชุติภา / อริสาร / กมลรัตน์ / เจสะแย่ / แอ๊ะซะยื่อพอ /
น่อมีแบล๊ะ / ฝนทอง / รุ่งรดา / จันจิรา / ทักนัย / น่อปีโค๊ะ
ทำนอง: สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

กอระเกะคือสวัสดีครับ 
กอระเกะคือสวัสดีค่ะ 

เราทักทายซึ่งกันและกัน 
นั้นทำให้เรารักกันกลมเกลียว 

ขอบคุณนั้นเราว่าต๊ะปลึ
หากทำผิดไปเราขอวิตะสุ (ขอโทษ)

ขอบคุณที่มาหาพวกเรา 
โอ๊ะมือสะพีขอให้คุณโชคดี 
(ซ้ำ)

เพลง ตั๊กกะเปาะ (อาหารพื้นบ้าน)

คำร้อง : บารมี / ภัทรา / ไพรลิน / ภัทรวรรณ / น่อมือแบล๊ะ / มีดา /
พรทิพย์ / จินตนา / น่อลำปาง / ปัญญดา 
ทำนอง: สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อยู่ป่าเขาลำเนาไพร จะไปกินอะไร 
ถ้าหากว่าเธอไม่รีบไป หนูอยากจะชวนไปช่วยชิม 

(เร็ว) 
*ตั๊กกะเปาะ ตั๊กกะเปาะ ตั๊กกะเปาะ
ตั๊กกะเปาะ เป็นอาหารแสนอร่อย 
เป็นอาหารที่มีรสชาติแสนหวาน 
ฉันอยากจะลองชวนเธอมา มาช่วยชิม

มีผักใบเขียวเนื้อหมู หรือจะเป็นเนื้อไก่ 
ใส่ลงไปกลายเป็นแกง......ตั๊กกะเปาะ

เพลง แอโด๊ะโจ (รักโรงเรียน)

คำร้อง : จุไลพร / ปภาวี / เดะยาพอ / ศรัณยพร / ธาภิชา / พลอยประพัฒ / ชลธิชา / ลลิดา / ปัทมาพร / นลิน

ทำนอง : สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เราทุกคน เรามาโรงเรียน
มาตั้งใจเรียน มาเขียน มาอ่าน
แปดโมงเช้า ถึงสี่โมงเย็น
พวกเราอยู่ในโรงเรียน

ทิกะระมึ วุ้น ลอแอ๊ะ โด๊ะ ต๊ะ เงกะเต๊อะ (ครูวุ้นสวยที่สุด)
แต่อย่าดื้อกับคุณครู เพราะเดี๋ยวจะโดนครูตี (ซำ้)

เราทุกคน เรามาโรงเรียน
มาตั้งใจเรียน มาเขียน มาอ่าน
แปดโมงเช้า ถึงสี่โมงเย็น
พวกเราชอบมาโรงเรียน