activities

“ABC” ประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตอาสา

ชนิกานต์ ตาแก้ว


ค่ายนี้เป็นค่ายอาสาค่ายแรกในชีวิตของฉัน เรื่องราวที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา 5 วันที่อยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ 3 แห่งนั้น ดิฉันเหมือนถูกรายล้อมไปด้วยพลังที่ยิ่ง ใหญ่ในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ ในค่ายครั้งนี้ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหนึ่งในทีมสอนภาษาอังกฤษให้กับน้องนักเรียนปกาเกอะญอ ชาวค่ายฯ ได้เลือกเพลง “ABC” ที่ร้องขับขานคู่ไปกับทำนองเพลง Twinkle Twinkle Little Star ที่ออกแบบกิจกรรมให้มีความ สอดคล้องกันของค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ในปีที่ 2

เช้าของวันที่สาม พวกเราพี่นักศึกษาอาสาของธรรมศาสตร์ได้ เริ่มการสอนให้กับนักเรียนโดย เริ่มจากอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตามทีละตัวอย่างช้า ๆ พร้อมกับการออกเสียงดังสนั่นลั่นอาคาร อเนกประสงค์กันอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นจึงเริ่มใส่ทำนอง และร้อง เพลงกัน การดำเนินกิจกรรมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงน้องนักเรียน ก็สามารถที่จะร้องคลอเพลงไปพร้อมกับพวกเราได้ เสียงเล็ก ๆ ที่ร้อง ประสานขึ้นมาอย่างช้า ค่อย ๆ คลอไปกับเสียงดนตรีอย่างพร้อมเพรียง ไพเราะไม่แพ้เสียงเพลงอื่นใด ความรู้สึกตอนนั้นมันปริ่มอยู่ในใจ ซึ่งเปน็ สิ่งที่ฉันไม่เคยมีโอกาสไดสั้มผัสบรรยากาศที่มีเด็กรายลอ้ ม อันมาพร้อมกับรอยยิ้มในทุกเช้าที่พบเจอกัน

ฉันไม่เคยทำอะไรเพื่อคนอื่นขนาดนี้ สิ่งที่ไม่เคยทำในการสร้าง ความสุขให้กับผู้อื่นมากนัก ฉันกลับทำได้และแอบคิดว่าฉันก็ทำมัน ได้ดีเสียด้วย ความมั่นใจนี้อาจฉันคงจะเป็นครูที่ดีได้ในสักวันหนึ่งใน อนาคตอันใกล้ ...ฉันมีความสุขใจจริง ๆ

มีน้องนักเรียนหลายคนเรียกฉันว่า “คุณครู” แต่สำหรับฉันแล้ว ฉันไม่ใช่คุณครูของน้องนักเรียนหรอก แต่เขาเหล่านั้นต่างหากที่เป็น ครูของฉันทุกคนที่นี่สอนให้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่า “ให้” และ “รับ” ในเวลาเดียวกัน ผู้คนที่นี่ทำให้ฉันเข้าใจความสุขในชีวิตมากขึ้น โดยแท้จริงขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าคุณค่าของรอยยิ้ม มิตรภาพล้วนมี ความหมายอยู่เสมอ