activities

Danny Boy กำลังใจแด่ครูตำรวจตระเวนชายแดน

นายชาญณรงค์ เฮงอรุณประสาร,นางสาวภัทรฉัตรา ทองมา


บทเพลง Danny Boy มีทำนองดั้งเดิมมาจากเพลงพื้นบ้าน ไอริชชื่อว่า Londonderry Air ภายหลังมีคนได้แต่งคำร้องให้ จนกลายเป็นบทเพลง Danny Boy ในปัจจุบันที่ทุกคนรู้จัก ความหมายของบทเพลงนี้กล่าวถึงการพลัดพรากและจากลาของ เด็กหนุ่มที่ต้องจากบ้านไปแดนไกล เคยถูกใช้สื่อถึงทหารชาวไอริช ที่ได้ร่วมรบในสงครามทำให้เป็นเพลงที่ชาวไอริชรู้สึกผูกพันรวมทั้ง ทำนองมีความซาบซึ้งกินใจจนกลายเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมไป อย่างแพร่หลาย และยังใช้ในพิธีสำคัญ ๆ ของทหารอเมริกันอีกด้วย

ชาวค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ได้เลือกเพลง Danny Boy มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องจากชาวค่าย อยากส่ง กำลังใจให้ครูตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา - ธรรมศาสตร์ ได้มีกำลัง ใจที่เข้มแข็งในการบ่มเพาะเยาวชนในโรงเรียนแห่งนี้อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ

โดยได้นำเนื้อร้องบางส่วนจากบทเพลงต้นฉบับ มาใช้ในการ จัดกิจกรรมฝึกภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนได้สะกดและออกเสียง ตามทีละคำไปพร้อมกับการแปลความหมายของบทเพลง

“ Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling From glen to glen, and down the mountain side. The summer's gone, and all the flowers dying, It's you, it's you must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, Or when the valley's hushed and white with snow, It's I'll be here in sunshine or in shadow, Oh, Danny boy, oh Danny boy, I love you so! ”

จากเนื้อร้องดังกล่าว ชาวค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ได้แปล เนื้อร้องดังกล่าวเป็นภาษาไทย ทำให้เห็นความหมายชัดเจนจาก เนื้อเพลงมากขึ้น เพื่อจะใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านการแปล ภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาปกาเกอะญอ ดังนี้

“ที่รัก ฉันเรียกหาเธอจากเสียงปี่ที่ขับขานนั่น เสียงดนตรีก้องกังวาลผ่านหุบเขาเรื่อยมา ฤดูร้อนผ่านพ้น ดอกไม้ร่วงโรย ราวกับเธอที่จากไป ฉันได้แต่เฝ้ารอคอย

กลับมาเถอะนะ เมื่อฤดูร้อนหวนกลับมาอีกครั้ง หุบเขาเงียบสงัด ปกคลุมด้วยเมฆหมอกขาว ฉันจะยังอยู่ที่นี่ ไม่ว่าในยามที่อาทิตย์สาดส่อง หรือแม้แต่ความมืดมิด โอ้... ที่รัก ฉันรักเธอสุดหัวใจ

หากเธอกลับมา เมื่อดอกไม้โรยราแห้งเหี่ยว ถึงฉันตาย... อย่างไรก็ยอมให้เป็นไป หากเธอกลับมา และพบที่ที่ฉันจากไปนี้ ได้โปรดคุกเข่าลง แล้วเอ่ยว่าขอให้เธอเป็นสุขให้แด่ฉัน

ฉันจะรับรู้ความรู้สึกนี้จากสวรรค์ หลุมฝังศพของฉันก็กลับมางดงาม เปี่ยมด้วยความสุข เพื่อเธอจะได้คิดถึงและสารภาพความรักนั้น ฉันจะเฝ้ารอเธอ จนกว่าเธอจะกลับมาอยู่ด้วยอีกครั้งหนึ่ง ฉันจะรอเธอ รอจนกว่าเธอจะกลับมา”

นำไปสู่การให้น้องนักเรียนช่วยกันแปลเนื้อร้องเป็นภาษา ปกาเกอะญอต่อไป

กระบวนการทำงานที่นักศึกษาค่อย ๆ เรียบเรียงประโยคทีละ ประโยคเพื่อง่ายต่อความเข้าใจกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา หลังจากได้ผลลัพธ์การแปลเป็นภาษาปกาเกอะญอแล้ว พี่นักศึกษา ได้ให้คุณครูในโรงเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาปกาเกอะญอเป็นผู้ ตรวจทานอีกครั้งหนึ่ง

“ปือแว แอ๊ โด๊ ปวา เกาะ หน่า เลอ กแว เซาะ โด๊ะ โด๊ะ เด กาหน่า อัด ตือ เหล่อ กะเจอ เคอะ ตา ตะ โก เหล่อ บะ ตะ พอ ลอ แบ ตะ พอ ลอ แบ ดี ซอ นา ปู่ แผละ อย่า โอ๊ะ เขาะ หน่า

ฮา เก คอ ตะ โก คา นา ฮา เก กะเจอ กะลือ ตะ โอ บ่า อะ เบอ เหล่อ ต๊ะ เอ๊อะ วาวา มื้อ ชา คา เดอะ มื้อ ฮา ลอ อย่า โอ๊ะ แพ ฮี ปือแว แอ๊ โด๊ อย่า แอ๊ะ หน่า โด๊”

จากเนื้อหาและที่มาของเพลงมันสื่อถึงการให้กำลังใจใครสักคน หรือคนสักกลุ่ม ซึ่งทางคณะฯ ได้นำบทเพลงตำรวจตระเวนชายแดน ที่มีทำนองเดียวกันกับบทเพลง Danny Boy ซึ่งประพันธ์คำร้องโดย ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค โดยนักเรียน รวมถึงคณะครูในโรงเรียน และชาวค่ายอักษร - ศิลป์ ได้จัดการแสดงในชุดนี้ ร่วมกันขับร้องใน ค่ำคืนสุดท้ายในการนำเสนอผลงานของกิจกรรมค่ายอักษร - ศิลป์ ปีที่ 2 เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้คุณครูตำรวจตระเวนชายแดน ทุกท่าน และสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านในชุมชน

Danny Boy