คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

  1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ปิยะสกล  สกลสัตยาทร
  2. Associate Professor Naraporn  Chanocha
  3. Mr.Vira  Rojpojchanarat
  4. Mr.Chaiyong  Satjipanon, Ph.D.
  5. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์