Appreciation

ที่ปรึกษาโครงการค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ในรั้วของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว มิติที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการใช้ชีวิต คือการเข้าใจวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง ความหลากหลายเหล่านี้ย่อมสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้ ครูเชื่อเสมอว่าการออกเดินทางไปค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ครั้งนี้ ทำให้พวกเธอได้เรียนรู้จากคนสู่คนที่ลึกซึ้งและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ค่ายอักษร - ศิลป์ เพื่อน้องฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยครูได้เห็นการพัฒนาการในด้านความคิดของกลุ่มนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมมาอย่างต่อเนื่อง ในการนำทักษะความรู้ที่แต่ละคนมีความถนัด ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางภาษา ทักษะทางดนตรี และทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ผสานกับการประยุกต์การดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน แสดงให้เห็นว่าพวกเธอมีศักยภาพในด้านจิตอาสาซึ่งสังคมของเราต้องการยิ่งนัก

ครูขอแสดงความยินดี จากการทำงานหนักของพวกเธอถือได้ว่าประสบความสำเร็จที่มิใช่เพียงความคิด แต่เป็นการลงมือทำอย่างแท้จริง นำไปสู่การต่อยอดสร้างสรรค์ให้ชุมชนแห่งนี้มีความยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้ ในฐานะครู ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่นิสิตนักศึกษาที่ทุ่มเททั้งกายและใจในการทำงานทุกคน