คำสรุปรายการต่างๆ

Musique de la Vie et de la Terre

 

PYO

การแสดงโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  (Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra)

Discover our programs

รายการสุนทรียสนทนา รายการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับบทเพลงและผู้ประพันธ์ จากรายการแสดงในคอนเสิร์ตของวง วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

Discover our orchestra

รายการแนะนำเครื่องดนตรีวงออร์เคสตร้า (Orchestra) โดยสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

PGVIM's Young Artist

รายการแนะนำบทเพลง และนักประพันธ์เพลง โดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา