PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Nocturne in B-falt minor, op.9, no.1 (Frédéric Chopin)

พิธีกร: กรณิศ ธนโชคสิริ เครื่องเอก Piano
นำเสนอ: Nocturne in B-falt minor, op.9, no.1 (Frédéric Chopin)

                    นำเสนอเรื่องราวของบทเพลง Nocturne in B-falt minor, op.9, no.1 ประพันธ์ขึ้นโดย Frédéric Chopin คีตกวีชื่อดังชาวฝรั่งเศส โดยได้รับฉายาว่า กวีแห่งเปียโน Nocturne ถูกจัดให้เป็นประเภทของบทเพลง หมายถึง ในยามค่ำคืน ซึ่งลักษณะของบทเพลงประเภทนี้ต่างจาก Lullaby ซึ่งเป็นบทเพลงกล่อมเด็ก สำหรับเพลง Nocturne ส่วนใหญ่จะถูกประพันธ์ขึ้นให้กับเครื่องเปียโนโดยเฉพาะ ในบทเพลงมีจังหวะยืดหยุ่นลักษณะคล้ายการ Improvisation (การด้นสด)