PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Introduction to Etude

พิธีกร: ฐิศรา วงศ์แสงจันทร์ / กวิรัตน์ ไทรเมฆ / ธนพร ทรงเกียรติศักดิ์ เครื่องเอก Piano
นำเสนอ: แนะนำ Etude

                    ครั้งนี้จะนำเสนอเรื่อง Etude* ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคนิคและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเล่นบทเพลงต่าง ๆ เพื่อให้บทเพลงออกมามีคุณภาพ โดยพิธีกรได้นำเสนอ Etude จาก 3 บทเพลง 3 ผู้ประพันธ์ 3 สไตล์ ดังนี้

                    1.Frédéric Chopin
                    2.Alexander Scriabin
                    3.Claude Debussy

                    *ในส่วนของ Etude เป็นบทเพลงที่มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดในตัว โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึกเทคนิคต่าง ๆ รวมไปถึงการตีความบทเพลงเพื่อการสื่อสารอารมณ์ของบทเพลงที่ถูกต้อง