PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Impromptu in G-flat major, op.90, no.3 (Franz Schubert)

พิธีกร: วัจนสินธุ์ เจริญภัทรปรีดา เครื่องเอก Piano
นำเสนอ: Impromptu in G-flat major, op.90, no.3 (Franz Schubert)

                    นำเสนอเรื่องราวของบทเพลง Impromptu in G-flat major, op.90, no.3 ประพันธ์ขึ้นโดย Franz Schubert คีตกวีชื่อดังชาวออสเตรียเป็นบทเพลงที่เขาได้ประพันธ์ไว้ในช่วงบั้นปลายชีวิตในปี 1827 บทเพลง Impromptu ได้ประพันธ์ออกมาทั้งหมด 8 เพลง แบ่งเป็น 2 ชุดได้แก่ Op.90 และ Op.142 ได้รับแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงนี้ซึ่งจะแตกต่างจากบทเพลงทั่วไปคือการ Improvisation หรือการด้นสดนั่นเอง ลักษณะเด่นของ Impromptu บทนี้จะมีลักษณะเด่นคล้ายกับเพลงร้อง บทเพลงจะถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะไหนนั้น เห็นจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่บรรเลงสื่อออกมา