PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Pastoral (Ludwig van Beethoven)

พิธีกร: ดาริน แก้วบุญเรือง เครื่องเอก Piano
นำเสนอ: Pastoral (Ludwig van Beethoven)

                    Ludwig van Beethoven เกิดเมื่อปี ค.ศ.1770 ที่กรุงบอนน์ประเทศเยอรมนี Beethoven ถูกบังคับให้เริ่มเล่นเปียโนตอนอายุประมาณ 4-5 ขวบ เพราะพ่อต้องการให้ตัว Beethoven เป็นอัจฉริยะเช่นเดียวกับ Mozart ซึ่งเป็นอัจฉริยะทางด้านเปียโนตั้งแต่เล็ก ๆ แต่เมื่ออายุได้ 11 ปี พ่อได้รู้ว่าคงเป็นแบบ Mozart ไม่ได้ จึงส่งให้ Beethoven เข้าทำงานเพ่อหาเลี้ยงครอบครัวโดยเป็นนักดนตรีประจำราชสำนักเลยทำให้ Beethoven รู้จักการประพันธ์เพลงและเริ่มประพันธ์เพลงตั้งแต่นั้นเป็นตั้นมา
                    ต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวและความหมายของคำว่า “Pastoral”