PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Elegie (J.K.Mertz)

พิธีกร: พีรวิชญ์ อุ่นเรือน เครื่องเอก Classical Guitar
นำเสนอ: Elegie J.K.Mertz
                    Johann Kaspar Mertz เป็นนักเเต่งเพลงชาวฮังกาเรียน มีชีวิตอยู่ในช่วงต้นของยุคโรเเมนติก เกิดเมื่อันที่ 17 กันยายน 1806 เเละเสียชีวิตเมื่อ 14 ตุลาคม 1856 Mertz ได้ปะพันธ์บทเพลงให้กับกีตาร์ไว้มากมายในยุคนั้น โดยลักษณะการประพันธ์ของเขาจะไม่เหมือนกับนักประพันธ์กีต้าร์ยุคก่อนหน้านี้ โดยรูปแบบการประพันธ์มักนำเทคนิคของนักประพันธ์เพลงร้องหรือเพลงเปียโนอย่างเช่น Franz Schubert และ Robert Schumann มาประยุกต์ใช้บนกีต้าร์
                    สำหรับบทเพลง Elegei มีความหมายว่า ความโศกเศร้า ซึ่งเทคนิคที่เขาทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นที่อารมณ์เศร้านั้นก็คือ การใช้โน้ตขึ้นลงครึ่งเสียงซ้ำไปเรื่อยๆ (เสียง ฟา และเสียง มี) เเละเปลี่ยนคอร์ดไปตามจังหวะเช่นเดียวกับการถอนหายใจของมนุษย์ เเต่ถูกนำเสนอในรูปแบบของตัวโน้ตเเทน ในช่วงต้นของเพลงจะเป็นคีย์ ไมเนอร์ ที่ทำให้เรารู้สึกหดหู่ในขณะนั้นจนกระทั่งช่วงกลางเพลงเพลงนี้จะถูกเปลี่ยน