PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Concertino For Horn Op 45/5 (Lars-Erik Larsson)

พิธีกร: ณัฐพัชร์ กิระวิโรจน์ เครื่องเอก French Horn
นำเสนอ: Concertino For Horn Op 45/5 (Lars-Erik Larsson)

                    Lars-Erik Larsson เป็นนักประพันธ์ชาวSweden ได้ศึกษาทางด้านดนตรีกับ Alban Berg ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ Arnold Schoenberg ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ Erik ได้รูปแบบการประพันธ์เพลงแบบ Twelve-tone บทเพลงนี้มีลักษณะไปในทาง Neo Classic ซึ่งเป็นเพลงสมัยใหม่แต่ยังมีกลิ่นอายความเป็น Classic อยู่ และหลังจากนี้ทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์บทเพลงของผู้ดำเนินรายการ