PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Pour Le Piano (Claude Debussy)

พิธีกร: สิริน่า โจนส์ เครื่องเอก Piano
นำเสนอ: Pour le piano - Claude Debussy
                    Claude Debussyเป็นนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงที่มีบทบาทในการพลิกโฉมดนตรีในช่วงปี คศ. 1875–1925 และเป็นนักประพันธ์คนสำคัญของยุค Impressionist
                    สำหรับชุดเพลง(Suite) Pour Le Piano มีทั้งหมด 3 ท่อน
                    1. Prélude
                    2. Sarabande
                    3. Toccata
                    บทเพลงนี้ Debussy ได้ประพันธ์ให้ลูกศิษย์ของเขาชื่อ Mlle Worms de Romilly ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1901 และในปีถัดมาได้ทำการแสดงครั้งแรกในงาน Société Nationale de Musique โดยมี Ricardo Viñes เป็นผู้บรรเลง
                    Debussy ได้ประพันธ์เพลงนี้ไม่นานหลังจากที่เขาไปร่วมงาน Exposition Universelle ในปี คศ. 1889 ที่กรุง Paris และได้ยินดนตรีกาเมลัน ซึ่งเป็นดนตรีของประเทศอินโดนีเซีย จึงเป็นจุดหักมุมในการประพันธ์ดนตรีของ Debussy เพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมา การประพันธ์ดนตรีของเขาได้เปลี่ยนไป โดยมีความเป็น ตะวันออกมากขึ้น ซึ่งกลายไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักประพันธ์ท่านอื่นๆ ให้เปิดใจยอมรับวัฒนธรรมดนตรีตะวันออก ในภูมิภาคยุโรปมากขึ้น