PROGRAM

Musique de la Vie et de la Terre

Double Bass Concerto No.3 in F# minor (Serge Koussevitzky)

พิธีกร: ณัฐวุฒิ สังฆัสโร เครื่องเอก Double Bass
นำเสนอ: Double Bass Concerto No.3 in F# minor (Serge Koussevitzky)

                    Serge Koussevitzky นักประพันธ์ชาวรัสเซีย มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคโรแมนติก ด้วยการเป็นนักประพันธ์ ผู้อำนวยเพลง และเป็นนักดับเบิลเบส สำหรับบทเพลงที่นำมาเสนอครั้งนี้คือ Double Bass Concerto No.3 in F# minor ซึ่งบทเพลงนี้มี Reinhold Glière เป็นผู้ช่วยในการประพันธ์ โดยถูกเผยแพร่ครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1905 ที่กรุงมอสโก บรรเลงครั้งแรกโดย Serge Koussevitzky และในปัจจุบันบทเพลงนี้กลายเป็นที่นิยมบรรเลง รวมถึงเป็นบทเพลงหลักของนัก Double Bass