ร่วมงานกับสถาบัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา ในการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก

TOP