อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)

org_2019061315101.jpg

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เชิงสะพานพระราม 8

TOP