เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

org_2020072417262.jpg

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานำโดยรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมทำบุญตักบาตรภายในห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00-10.00 น.

 

 

TOP