อุดมศึกษาไทยสู่มิติใหม่ ไปกับ Digital Transcript

org_2021120216271.png

อุดมศึกษาไทยสู่มิติใหม่ ไปกับ  Digital Transcript

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมี อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง รองอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวอุดมศึกษาไทยสู่มิติใหม่ไปกับ “Digital Transcript” โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าด้านการศึกษาไทยที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จนสามารถให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และปีการศึกษา 2564 ช่วยลดงบประมาณและขจัดปัญหาความยุ่งยากแบบดั้งเดิม

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 39 แห่ง ซึ่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็น 1 ในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล Digital Transcript ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนทั้งการขอ การรับ การจัดเก็บ การใช้งาน และการตรวจสอบในอนาคต

TOP