กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

org_2022010615222.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดี ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าไตร ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากนั้นได้ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำรับพร และกราบลาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดี ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
TOP