เปิดบ้านสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2565: PGVIM Open House 2022

org_2023051110100.jpg

เปิดบ้านสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2565: PGVIM Open House 2022

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 องค์การนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” (PGVIM Open House 2022) เพื่อแนะนำสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อทางด้านดนตรีได้เข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอน นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรี และการแสดงผลงานของนักศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pgvim.ac.th/admission/

TOP