การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบกระจายเสียงสัญญาณดิจิทัลเพื่อการแสดงดนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOP