การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

TOP