การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตการประกวดราคาระบบแสงสว่างหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตการประกวดราคาระบบแสงสว่างหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
1. ร่างขอบเขตการประกวดราคา [ คลิก ]
 
ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น.
 
หากมีข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์มาสามารถส่งมาได้ที่สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
2010 ถ.อรุณอนรินทร์ แขวงบางยี่ขัย เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2447 8597 ต่อ 1104  โทรสาร 0 2447 8598
E-mail  kanokwan@pgvim.ac.th 
TOP