การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบเสียงหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบเสียงหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ภายในเวลา 16.30 น.
 
หากมีข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์มาสามารถส่งมาได้ที่สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
 
รายละเอียดร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบเสียงหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย [ คลิก ]
 
 
 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 
2010 ถ.อรุณอนรินทร์ แขวงบางยี่ขัย เขตบางพลัด กทม. 10700
 
 
โทรศัพท์ 0 2447 8597 ต่อ 1104
TOP