กำหนดการสมัครคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566

รอบ รูปแบบ รับสมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์และปฏิบัติ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
01 Portfolio 1 26 ก.ย. 65 – 21 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65 7 พ.ย. 65 14 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66
01 Portfolio 2 24 พ.ย. 65 – 13 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 23 ม.ค. 66 30 ม.ค. 66 11 ก.พ. 66
02 Quota 16 ม.ค. 66 – 7 เม.ย. 66 12 เม.ย. 66 17 เม.ย. 66 24 เม.ย. 66 15 พ.ค. 66
04 Direct Admission 10 เม.ย. 66 – 26 พ.ค. 66 31 พ.ค. 66 5 มิ.ย. 66 12 มิ.ย. 66 26 มิ.ย. 66

การศึกษาด้านศิลปศาสตร์นั้นเป็นการฝึกฝนพัฒนาให้เกิดความดีงามเป็นเลิศทางปัญญาและศีลธรรมจึงเป็นวิชาที่สำคัญที่ยกระดับจิตใจ และสติปัญญาให้สูงขึ้น

พระดำรัสในโอกาสที่เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะศาสตร์กับการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์