สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

org_2019061315072.jpg

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
Default text in editorสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายใต้การแสดง มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด “ทศมราชันขวัญหล้า” แสดงในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 18.30-21.30 น. ณ เวทีสนามหลวง ด้านทิศใต้ (ฝั่งพระบรมมหาราชวัง)
TOP