การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา “MUSIC MATTERS”

org_2020070621155.jpg

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา “MUSIC MATTERS”

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อ “Music Matters” โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากการปาฐกถา ของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศแล้ว ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงค่ำของ ทุกวัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

TOP