อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะได้เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

org_2021111121475.jpg

อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะได้เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะได้เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จากนั้นได้สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 

TOP