การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาดนตรีพื้นบ้านไทยและเอเชีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOP