การจัดซื้อ-จัดจ้าง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบเสียงหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบเสียงหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น.

หากมีข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์มาสามารถส่งมาได้ที่สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

รายละเอียดร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบเสียงหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย [ คลิก ]

 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2010 ถ.อรุณอนรินทร์ แขวงบางยี่ขัย เขตบางพลัด กทม. 10700

 

โทรศัพท์ 0 2447 8597 ต่อ 1104

โทรสาร 0 2447 8598

E-mail  kanokwan@pgvim.ac.th 

 

TOP